Procesbegeleiding

Veranderingsprocessen gaan meestal niet vanzelf. In bepaalde gevallen is het zinvol de procesbegeleiding aan een buitenstaander over te laten, opdat de leidinggevende de handen vrij heeft om aan het proces deel te nemen ofwel juist tijdelijk een stapje terug te doen. Als externe procesbegeleider kan ik een bijdrage leveren:

  • Doelen helder benoemen en in (project-)plannen beschrijven.
  • Draagvlak creëren en behouden, in alle fases van het veranderingsproces.
  • Weerstanden doorgronden en afbouwen, strijdige standpunten en belangen vertalen in win-win-resultaten voor alle betrokkenen.
  • Besprekingen voorbereiden, voorzitten, structureren en met concrete resultaten afronden.
  • Voortgang zichtbaar maken, onder andere in gedegen en leesbare verslagen.

Heleen L. Gans

Nwe Keizersgracht 56hs

1018 DT Amsterdam

0628776511

heleen@ganscoaching.nl