Waarom coaching?

Vraag: Als je mij gaat coachen, moet ik dan een ander mens worden?

Antwoord: Doordat je oude belemmerende overtuigingen opruimt en vervangt door overtuigingen waar je nu achterstaat, krijg je juist ruimte om meer jezelf te worden zoals je nu wilt zijn.

Vraag: Als ik effectiever wil worden, moet ik dan heel veel afleren?

Antwoord: Heel veel gedragingen hebben in bepaalde situaties het gewenste effect, maar het is nog effectiever als je in andere situaties ook voor ander gedrag kunt kiezen.

Coaching leidt ertoe dat er meer te kiezen valt; er is dus eerder sprake van 'bijleren' dan van 'afleren'. Overtuigingen die je in de loop van je leven zijn meegegeven bepalen hoe je naar de werkelijkheid kijkt, ook al ben je je daar niet van bewust. Coachingsgesprekken leiden tot inzicht in die oude overtuigingen, waarvan sommige je belemmeren in je ontwikkeling.

Coaching biedt de mogelijkheid om door een andere bril naar de werkelijkheid te gaan kijken. Daardoor ontstaat de behoefte én gelukkig ook de ruimte om je gedragsrepertoire uit te breiden, zodat je effectiever kunt worden in de communicatie en samenwerking met anderen.

 

Hoe gaat coaching in z'n werk?

In een intakegesprek bespreken we de coachingsvragen en komen tot een zo concreet mogelijke formulering van de gewenste eindresultaten: "Waar wil je aan merken dat dit een zinvol coachingstraject is geweest?" is één van de vragen die ik dan stel. Op basis van het intakegesprek maak ik een offerte. Als het om werkgerelateerde coaching gaat stuur ik die na goedkeuring door mijn klant aan diens leidinggevende, mijn opdrachtgever. Aan het eind is de opdrachtgever opnieuw betrokken bij het coachings- traject. In een driegesprek evalueren we dan hoe de ontwikkeling, die in het coachingstraject op gang is gekomen, kan worden voortgezet en geborgd.

 

Gespreksverloop

Tijdens de gesprekken wordt aan de hand van je ervaringen en belevenissen de problematiek verhelderd. Ik luister, vraag door, confronteer je met je eigen gedrag en opvattingen en help je op die wijze een beter inzicht te verkrijgen in het waarom van je eigen gedrag. In deze fase geef ik regelmatig huiswerk mee naar huis in de vorm van reflectie- en observatieopdrachten. Je wordt je ervan bewust, dat je ook op een andere manier naar de werkelijkheid en naar jezelf kunt kijken. Dat geeft ruimte voor nieuwe keuzes en nieuw gedrag. Samen onderzoeken we vervolgens wat er nodig zou zijn om volgens de nieuwe inzichten te kunnen handelen, waarna we aan het werk gaan om vaardigheden bij te leren die het nieuwe gedrag kunnen ondersteunen. Dan treedt een oefenfase in, waarin je als huiswerk experimenteert met het nieuw geleerde, om vervolgens tijdens de coaching weer te reflecteren op de ervaringen met en effecten van het bijgeleerde gedragsrepertoire.

Heleen L. Gans

Nwe Keizersgracht 56hs

1018 DT Amsterdam

0628776511

heleen@ganscoaching.nl