Intervisie

Intervisie biedt een goede mogelijkheid om feedback te krijgen op eigen keuzes en gedrag. Daarvoor moet wel sprake zijn van een veilige en vertrouwde groep, die al dan niet uit collega's bestaat. Continuïteit in de bijeenkomsten is belangrijk, bij voorkeur een bijeenkomst per vier à zes weken.

Als je aan de hand van een gespreksmodel de inbrenger van een probleem of dilemma bevraagt (open vragen gericht op verdieping van de probleemanalyse) en adviseert, dan levert het veel meer op dan de gewone meedenkadviezen, die maar al te vaak voortkomen uit eigen interpretaties en ervaringen van de meedenker!

Als intervisiebegeleider lever ik procesbewaking en voorbeeldgedrag. Na afloop van de begeleiding gaan intervisiegroepen nogal eens verwateren. Een wapen daartegen kan zijn om de begeleider te vragen af en toe terug te komen voor een opfrisbijeenkomst.

Heleen L. Gans

Nwe Keizersgracht 56hs

1018 DT Amsterdam

0628776511

heleen@ganscoaching.nl